Gosh gruppens hovedmål er å drive lønnsomt på en ansvarlig måte med utgangspunkt i FN´s bærekraftsmål. Sammen skaper vi en rettferdig verdikjede i alle ledd

...for å ivareta behovene til både dagens og fremtidens generasjoner. Og det skal vi gjøre med fokus på bedrift, mennesker og miljø for å oppnå en god kontroll på verdikjeden, gjennom en solid bærekraftsstrategi som sikrer høy kvalitet på produkter - og etisk forsvarlig produksjon gjennom miljøfokuset handel.

I Gosh jobber vi for andel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter, utvikling og miljø. Den beste måten vi kan påvirke menneskerettigheter i hele leverandørkjeden er å betale en rettferdig pris, og bestille varer i god tid for å forhindre ufrivillig overtid.

Det finnes alltid noen som kan tilby varen raskere eller billigere, men til hvilken kost? Sammen jobber alle "goshere" mot en rettferdig verdikjede i alle ledd - som motarbeider dårlige arbeidsvilkår, underbetaling av fabrikkarbeidere og misbruk av overtidsjobbing.


På lag med miljøet

Produksjon og transport gir store belastninger på miljøet. Vi streber derfor alltid etter å oppfordre kundene våre til å handle i god tid for å unngå bruk av flytransport. For å unngå unødvendig forsøpling av miljøet, er vi også opptatt av å anbefale kvalitetsprodukter med høy bruksverdi.
Vi tar produktsikkerhet på alvor og skaffer produkttester og sertifiseringer når kunden ønsker disse, og ved høy-risiko anskaffelser er vi nøye med å opplyse kunden om eventuelle risikoer og veilede kunden gjennom prosessen. De fleste medlemmene i Gosh-kjeden er også Miljøfyrtårn-sertifiserte.


Etisk Handel

Mennesker
I Gosh jobber vi for andel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter, utvikling og miljø. Den beste måten vi kan påvirke menneskerettigheter i hele leverandørkjeden er å betale en rettferdig pris, og bestille varer i god tid for å forhindre ufrivillig overtid.

Etisk handel
Det finnes alltid noen som kan tilby varen raskere eller billigere, men til hvilken kost? Sammen jobber alle "goshere" mot en rettferdig verdikjede i alle ledd - som motarbeider dårlige arbeidsvilkår, underbetaling av fabrikkarbeidere og misbruk av overtidsjobbing.

Les våre etiske retningslinjer her